worldDA

Önceliğimiz Eğitim

Medeniyetimizi dünyada söz sahibi kılacak ve daha ileriye taşıyacak olanın; eğitimli, çalışkan ve her zaman hikmetin takipçisi olmayı ilke edinmiş nitelikli bir nesil olduğunun farkındayız.

Eğitime yapılan yatırımların, geleceğe yatırım olduğunun bilinciyle eğitim alanındaki çalışmalarımıza öncelik veriyor; bu doğrultuda, kadim medeniyet mirasımızı idrak etmiş, ümmetin derdiyle dertlenen, alanında uzman, kalpleri insan, vatan, ümmet ve din sevgisiyle dolu nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Eğitim ve kültür hizmetlerimizin amacı, “ahsen-i takvim” olarak yaratılan insanın, din, can, mal, nesil ve aklının güvende olduğu erdemli bir toplum inşa etmektir.

Eğitim faaliyetlerimiz kapsamında Kur'an kurslarımızda ve camilerimizde yetiştirdiğimiz yavrularımızın yanında Türkiye'de lisans eğitimi alan bir çok öğrenciyi de her sene burslarımızla destekliyoruz. 

Destek Bursları

Vakfımıza başvuru yapan bir çok ihtiyaç sahibi öğrenciyi verdiğimiz burslarla destekliyoruz. Vakfımıza yapılan zekat yardımlarının büyük bir kısmını bu amaçla kullanıyoruz. 

Uluslararası İlahiyat Programı

Uluslararası İlahiyat Programı yurtdışında yaşayan Türk gençlerine ve Türkiye kökenli olmayan diğer adaylara ülkemizde dini yükseköğrenim imkânı sağlamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ve koordine edilen bir burs programıdır.

Bu program; yurtdışında lise öğrenimini tamamlamış öğrencilerin, Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmelerini amaçlamaktadır. UİP ile;

 1. Avrupa ülkelerinde yaşayan insanımızın dini, kültürel, toplumsal ve psikolojik ihtiyaçlarını yakından bilen, her türlü çevre şartlarını ve faktörlerini tanıyan, İslam ilahiyatı alanındaki bilimsel donanımlarıyla beklentilere cevap verebilecek şekilde din hizmeti veren,
 2. Avrupa ülkelerinde yetişen yeni nesillerin ihtiyaç duydukları örgün ve yaygın din eğitimini doğru bilgi ve pedagojik yöntemlere göre sunabilen,
 3. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, içinde yaşadıkları topluma uyum sürecinde kendilerine rehberlik edecek, İslam’ın ahlak eksenli dindarlık anlayışını ve ülkemizin farklı din ve kültürleri birlikte yaşatma tecrübesini aktarabilen,
 4. Avrupa gündeminde sıkça karşılaşılan İslam ve Müslüman kimliğiyle ilgili tartışmalarda ön yargıları giderici, toplumu teskin edici doğru bilgi ve tutumu sergileyen,
 5. İslam ilahiyatı başta olmak üzere, din bilimleri ve sosyal alanlarda yüksek standartta çalışma yapabilen; yetenekli, liyakatli ve temsil gücü yüksek insan kaynağı yetiştirmek amaçlanmaktadır

Bu kapsamda Danimarka'dan Türkiye'de eğitim alan öğrencilere de talep etmeleri halinde sağlanan burs desteği Vakfımızın imkanları ile sağlanmaktadır. 

Tanıtım Dokümanları

Proje Ortakları

Burs Desteği Eğitimle Değişir Dünya
Hızlı Seç
 • 200 DKK
 • 400 DKK
 • 600 DKK
 • DİĞER
Bağışınız Hayat Kurtaracak

 

Proje Seç
Bağış Tutarı
 • 200 DKK
 • 600 DKK
 • 800 DKK
 • DİĞER