worldDA

Kaynak Kullanımı

  Bağış Miktarı Oran
Kurban/Qurban  3.596.769,00 DKK  
Fitre/Zekat/Almisse 2.375.664,11 DKK  
Su Kuyusu/ En Dråbe For Livet 271.293,00 DKK  
Camilere Yardım/Lokale Menigheder

342.618,00 DKK 

 
Doğal Afet/Naturkatastrofer 692,339,16 DKK  
TOPLAM 4.903.019,16 DKK