worldTR

Cami Yardımları

Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. (Tevbe, 18)

İslam medeniyetinde önemli bir yere sahip olan vakıf kültürü, camilerin inşası ve yaşatılmasında bugüne kadar öncü olmuştur, Günümüzde vakıf geleneğinin sağlam bir halkasını teşkil eden Danimarka Türk Diyanet Vakfı da kurulduğu günden bu yana yurt içinde ve yurt dışında yaptırdığı cami ve eğitim binalarıyla bu kutlu geleneği sürdürmüştür. Camilerimizin yeni yer alımı, bakım, onarım, vb. giderler bağışçılarımızın yardımları ile karşılanmaktadır. Danimarka'da bulunan 30 cami ile bu camilerin müştemalatların tüm bina işlemleri vakfımız tarafından takip edilmektedir.