worldTR

Biz Kimiz?

Vakfımızı Tanıyın

Danimarka Türk Diyanet Vakfı, Danimarka’da yaşayan Müslüman Türk toplumunun dini görevlerini yerine getirebilmelerine yardımcı olmak, İslam Dinini öğrenmek isteyenlere doğru bilgi vermek, Danimarka’da yaşayan Müslümanların dini sorularını cevaplandırmak, Müslüman olmak isteyenlere gerekli bilgileri vermek amacıyla 1985 yılında kurulmuştur. Bugün kendisine bağlı 30 cami ile Danimarka'daki en büyük İslami inanç cemiyeti konumundadır.

Özellikle 60’lı yıllarda başlayan işçi göçünden günümüze Türkiye'nin yurt dışındaki insan varlığı 6,5 milyona ulaşmış durumdadır. İlk gelen nesil zorlukları ve acıları yıllarca sırtında taşımış hep bir memlekete geri dönüş ümidi ile yaşamıştır. Bir hayalin gerçekleşmesini sağlayacak paranın biriktirilmesi kadar planlan kalış süreleri uzamış, zamanla ailelerin katılması, çocukların büyümeleri, okula başlamaları ve evlenmeleri ile artık geri dönüş, hayalleri süsleyen ama pratikte uygulanması zor bir hal almaya başlamıştır.

Memleketine gidemediğinde memleketi buralara taşımanın bir yolunu arayan toplumumuz zamanla kendi kahvelerini, etnik market ve mahallelerini oluşturarak Türkiye’yi bu topraklarda yaşamaya başlamıştır. Tabi camiler de bu özlemin her zaman merkezinde olmuş, lokal ve çay ocaklarının bir kenarına serilen seccadeler zamanla mescide ve büyük camilere dönüşmüştür. Bugün Danimarka’da Vakfımızla iş birliği halinde olan 30 cami bulunmaktadır. Camilerin alınmasına ve ayakta tutulmasına halkımızın katkısı ve desteği gerçekten takdire şayandır. Ancak, yine bir dini alanda bir güvence ve otorite olarak Vakfımızın alandaki varlığı bu camilerin çoğalmasındaki en büyük etkenlerden birisidir. İmamlarımız ise her zaman tecrübeleri ile cami içindeki birlikteliğin bir mayası ve aynı zamanda camilerin ayakta kalmasını sağlayan önemli aktörler olmuşlardır.

Temel İlkelerimiz

Mevlana'nın söylediği gibi ne olursan ol yine gel anlayışı ile camileri dinini öğrenmek ve ibadet etmek isteyen herkese açık tutmayı temel ilkelerimizden sayıyoruz. Dinimizin asli kaynaklarına bağlı kalarak ve bu kaynakları esas alarak din hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Yönetim tarzımızı şeffaf ve hesap verilebilir bir anlayışla, istişare kültürüne uygun olarak belirliyoruz. Faaliyetlerimizi kar amacı gütmeden yapıyoz, gelirlerimizi amacımıza uygun olarak harcıyoruz.

Amaçlarımız

Tüzüğümüze uygun olarak; 

Danimarka'da yaşayan Müslüman Türklerin dini görevlerini uygun şekilde yerine getirebilmelerine yönelik mevcut imkanları geliştirmeyi, toplumumuzun dini hayatının gelişimine imkan sağlamayı, İslam hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlere rehberlik yapmayı, İslam düşmanlığı ve her türlü ayırımcılığa karşı uygun zeminlerde çalışmalar yürütmeyi, Müslümanların dini yaşamlarıyla ilgili sorularını cevaplandırmayı, kültürel ve sosyal faaliyetlere destek olmayı, Müslüman olmak isteyenlere rehberlik yapmayı, doğumdan ölüme her alanda toplumumuza din hizmeti sunmayı amaç ediniyoruz.